FRIS-ponton-03
FRIS-ponton-02
woonschip is ook even werkschip

Met de eigen dekkraan is vandaag het entreeponton geplaatst bij de FRISIA XV. Dit varende woonschip moest daarvoor gedraaid worden en maakte gebruik van de eigen spudpalen. Met behulp van waterdruk met een lans en waterdruk in de paal zelf zijn de palen op hun plek geplaatst (gespoten). Nu is eindelijk de formele hoofdtoegang in gebruik genomen en is het koppelen van de walaansluitingen makkelijk te doen. De aansluitslangen blijven achter onder het bordesje op het ponton. Het ponton heeft veel hoogte gekregen in het water om zo de golfslag en het enorme verval in waterhoogte op te kunnen vangen. Deze hoogte zit bijna volledig onder het waterniveau. De maat die overblijft na de balast in het ponton is zo uitgevoerd dat het bergruimte bezit voor zeil- en surfspullen.

FRIS-ponton-01
FRIS-ponton-04